Fie că doriți să implementați o nouă rețea de voce-date, sau să modernizați o rețea depașită din punct de vedere al performanței, sau că doriți extinderea capacității unei rețele existente, vă puteți baza pe RODAX Management, pentru servicii de proiectare, realizare, implementare și administrare a infrastructurii IT&C.

RODAX Management oferă o abordare integrată a cerințelor privind infrastructura pentru orice client. Acoperim zona de date, voce, supraveghere, alarmare, control acces, public address, servicii audio și video, TV și energie electrică – elemente constitutive ale unei infrastructuri integrate moderne performante.

RODAX Management oferă servicii de audit și evaluare destinate infrastructurilor IT&C. RODAX Management abordează în mod riguros activitățile de audit de infrastructură, analizând punctele tari, punctele slabe și oportunitățile pentru îmbunătățiri viitoare. Obiectivul de bază al unui audit de infrastructură este pentru RODAX Management furnizarea unui raport și a unui set de recomandări care să detalieze clar situația actuală, neajunsurile și riscurile identificate precum și recomandările de îmbunătățire.

Înțelegem că în economia reala, un model "ideal" este util doar până la un punct. Fiind adepți ai pragmatismului în afaceri, considerăm că recomandările utile trebuie să ia în calcul, pe lângă specificațiile tehnice și de performanță și costul și rentabilitatea investiției.

This website uses cookies. By continuing to browse this site you are agreeing to our use of cookies. For complete information, please visit the Cookie Policy section of our website.