Diagnoză și Reparații

O componentă importantă a serviciilor noastre sunt diagnoza și reparațiile electronice.
Punem la dispoziția partenerilor noștri servicii de diagnoză electronică și reparații pentru echipamente industriale și de automatizare IT&C, asigurând continuitatea desfășurării operaționale a activității clientului.

RODAX Management oferă următoarele servicii pentru echipamente electronice:

  • Servicii de diagnoză
  • Servicii de reparații
  • Servicii de recondiționare
  • Servicii de refabricare/refacere
  • Servicii de dezafectare, eliminare și reciclare

Ca valoare adăugată pentru clienții noștri cu care avem încheiat un acord SLA, punem la dispoziție echipamente similare, care le înlocuiesc pe cele aflate temporar în service.

Furnizăm:

Oferim soluții pentru identificarea avariilor electronice, îndepărtarea straturilor de protecție și de testare de diagnostic pentru orice categorie de sisteme electronice complexe, pentru a asigura o durată de viață prelungită a echipamentelor IT, de comunicații, electronice și de automatizare.

Untitled-1